نهال بادام فرانیس

franiss almond

 
0
4222 موجود
  • کد کالا10013
 
100000100,000 ریال ریال
0
0 گنج کارت
 
 
بادام پربار رقم فرانیس که منشاء آن فرانسه است از لحاظ زمان گل دهی خیلی دیر گل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشد و نوع پوست نهال بادام فرانیس چوبی کاغذی است.درخت بادام بومی آسیای غربی و ایران است و تا سواحل مدیترانه گسترش داشته است
مشخصات
ارتفاع نهال 1-1.5 متر
زمان باردهی سال سوم
سال اقتصادی سال پنجم
تناژ باغ در هکتار 4 تن
زمان گلدهی یک هفته الی 10 روز بعد بادام های بومی
نقاط قوت:
خیلی دیرگل
کیفیت بالای محصول
نقاط ضعف:

خصوصیات بادام فرانیس

خرید نهال بادام فرانیس (بادام دیرگل)

نهال بادام فرانیس

گشور سازنده:فرانسه

زمان گلدهی:خیلی دیرگل - درصدمغز:۳۸ - درصد دوقولویی:ندارد - سختی پوست:پوست نازک- گردافشان : سهند وشکوفه


با توجه به خشکسالی های اخیر در چندین سال گذشته بدلیل کاهش نزولات آسمانی و به جهت حفظ پوشش های گیاهی، کاشت گونه های خشکی پسند در شرایط دیم اهمیت به سزایی یافته است. به علاوه جهت بهره وری اراضی غیر بارده به باغی ضرورت کاشت نهال هایی همچون بادام مناسب می باشدتولید وعرضه انواع بادام دیرگل کاغذی بریرپایه بادام تلخ اصلاح شده .
برای احداث موفقیت آمیز یک باغ بادام، انتخاب پایه مناسب اهمیت فراوانی داردوانتخاب یک پایه با تمام خصوصیات مطلوب امکانپذیر نیست بلکه بایستی با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاک، نوع رقم وآفات وبیماریهای غالب هر منطقه،پایه مطلوب را انتخاب نمود. همچنین دستیابی به ترکیب مناسبی از پایه وپیوندک با توجه به شرایط اقلیم وخاک برای نیل به عملکرد مطلوب اهمیت زیادی دارد.پایه های مختلفی برای بادام معرفیومورد استفاده قرار می گیرند. امروزه ارزیابی، اصلاحوگزینش پایه، قسمتی از مهمترین برنامه های تحقیقاتی بادام را تشکیل می دهند. مهمترین خصوصیات در انتخاب یک پایه عبارتند ازالف ـ خصوصیات خزانه ای (Nursery Characteristicss )سهولت تکثیروریشه زایب ـ خصوصیات پایه درشرایط باغ (Orchard Characteristicsقابلیت انتقال بالا (کم بودن تلفات در هنگام کشتنهال)کنترل رشدواندازه درختزودرسی ( Precocityy )پر محصولی ( پایداریومیزان تولید محصول)کارایی بالای جذب آبوعناصر(High water & nutrient efficiency)قدرت استقراروسیستم ریشه قوی (Good anchorage)تولید پاجوش کمتر (Low sucker production)مقاومت ب عوامل زنده وغیر زنده (Resistance to biotic & abiotic factors)سلامت نهال: عاری بودن ازویروسها، فیتوپلاسماهاوسایر عوامل بیماریزا یکی از عوامل موثر در موفقیت پایه ها محسوب می شود زیرا این عوامل بیماری زا از طریق پیوندوتکثیر رویشی پایه های کلونال می تواند به تمام درختان گسترش یابد.پایه های بذری بادام تلخ:درختان بادام تلخ منبع اصلی تولید پایه های بذری بادام می باشند که توسط تولید کنندگان نهال  مورد استفاده قرار می گیرد. از بذور بادام تلخ ترجیحاً به عنوان پایه استفاده می شودوگزارش شده است که نسبت به بذور شیرین برتری دارندوپایه های قوی تری تولید می کنند.پایه های بذری تلخ اغلب کمتر بوسیله جوندگان خورده می شوندوبنابراین بهتر حفاظت می شوند.پروناسین (prunasinn) که یک گلیکوزید سیانوژنیک در بافتهای ریشه، شاخه وبرگ ها می باشد، همبستگی زیادی با مقاومت به آفت کرم سفید ریشه (Capnodis) داردومقاومت به این آفت در بادامتلخ بیشتر است.

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام فرانیس

درختی قوی و دیرگل،فرانسوی،برداشت محصول اسان و پوست سبز به راحتی جدا می شود.

نهال بادام فرانیس ،بادام فرانسیس ، بادام دیرگل ، بادام فرانسه  ، بادام آذری ، بادام آذربایجان شرقی ، درخت بادام آذری ، بادام نژاد فرانیس ،
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  0
پیش فرض1 0
پیش فرض2 0
پیش فرض3 0
پیش فرض4 0
پیش فرض5 0
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن: